Logowanie


Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku
 w
Siennicy Różanej

Wpłaty za obiady prosimy dokonywać na numer konta wskazany w umowie. Informację o wysokości opłaty za obiady za miesiąc październik 2015r. można uzyskać pod numerem telefonu 82 575 92 14, w sekretariacie szkoły lub klikając w menu „Dla Rodziców” na link „Obiady”

Ciekawe strony


Kuratorium Lubelskie

Go to top