Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

UWAGA RODZICE

Od dnia 01.08.2017 rusza rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Siennicy Różanej i potrwa do 11.08.2017.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIE WOLI

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej

 

Od dnia 04.04.2017 rusza rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Siennicy Różanej i potrwa do 21.04.2017.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji

Dokumenty do pobrania