Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2017/2018.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

09.01.2018
11.01.2018
16.01.2018
18.01.2018

15.02.2018

01.03.2018
15.032018

12.04.2018
26.04.2018

10.05.2018
24.05.2018

07.06.2018
12.06.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł
na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł